padnúť

tomber

Padol počas druhej svetovej vojny.
Il est mort pendant la Seconde Guerre mondiale.
il ε mɔʀ pɑ̃dɑ̃ la s(ə)gɔ̃d gεʀ mɔ̃djal
Padla na mňa únava.
La fatigue m'a accablé.
la fatig ma akɑble
Podozrenie padlo na nás.
Les soupçons sont tombés sur nous.
le supsɔ̃ sɔ̃ tɔ̃be syʀ nu
Všetky peniaze padnú na...
On va dépenser tout l'argent pour...
ɔ̃ va depɑ̃se tu laʀʒɑ̃ puʀ
Rozhodnutie už padlo.
La décision a déjà été prise.
la desizjɔ̃ a deʒa ete pʀiz
Dohoda padla. (neuskutočnila sa)
L'accord n'a pas abouti.
lakɔʀ na pɑ abuti
Padlo to na mňa. (úloha)
Le choix s'est porté sur moi.
lə ʃwa se pɔʀte syʀ mwa
Padne (ti) to ako uliate.
C'est très seyant.
se tʀε sεjɑ̃
Padlo mi to do oka.
Ça m'a tapé dans l'œil.
sa ma tape dɑ̃ lœj
Hneď sme si padli do oka.
Le courant est tout de suite passé entre nous.
lə kuʀɑ̃ ε tu də sɥit pɑse ɑ̃tʀ nu
Padol som z toho na zadok. (od údivu ap.)
Je suis tombé sur le cul devant ça.
ʒə sɥi tɔ̃be syʀ lə ky d(ə)vɑ̃ sa