overiť

vérifier, certifier, (dokument ap.) authentifier

Už som si to overil.
Je l'ai déjà vérifié.
ʒə le deʒa veʀifje
Overte si, či/že...
Vérifiez si/que...
veʀifje si/kə
Dajte si to overiť u notára.
Faites vous faire une certification notariée.
fεt vu fεʀ yn sεʀtifikasjɔ̃ nɔtaʀje
notársky overený
notarié
nɔtaʀje