ospravedlniť (sa)

excuser, pardonner

Ospravedlňte ma na chvíľku!
Excusez-moi pour un instant !
εkskyzemwa puʀ œ̃nε̃stɑ̃ !
Ospravedlňte, prosím, moju zlú angličtinu.
Excusez mon mauvais anglais.
εkskyze mɔ̃ mɔvεzɑ̃glε
To sa nedá ospravedlniť.
C'est inexcusable.
setinεkskyzabl
Je ospravedlnený z vyučovania.
Son absence est justifiée.
sɔnapsɑ̃s ε ʒystifje
Ospravedlňujem sa za neskorý príchod.
Excusez mon retard.
εkskyze mɔ̃ ʀ(ə)taʀ
Mal by si sa mu ospravedlniť.
Tu devrais t'excuser devant lui.
ty dəvʀε tεkskyze d(ə)vɑ̃ lɥi
ospravedlniť sa za čo
s'excuser de qqch
sεkskyze