opatrný

prud|ent/-ente

Buď opatrný!
Sois prudent !, Fais attention !
swa pʀydɑ̃ !ˌ fε atɑ̃sjɔ̃ !
Mal by si byť opatrnejší.
Tu devrais être plus prudent.
ty dəvʀε εtʀ ply pʀydɑ̃
Opatrne!
(Fais/Faites) attention !
(fε/fεt) atɑ̃sjɔ̃ !
Zaobchádzaj s tým opatrne.
Manie-le avec précaution.
manilə avεk pʀekosjɔ̃