okrem

koho/čoho sauf, excepté qqn/qqch, à l'exception de qqn/qqch

Nikto okrem teba o tom nevie.
Personne ne le sait, sauf toi.
pεʀsɔn nə lə sεˌ sof twa
Pozdravil som všetkých okrem neho.
J'ai salué tous, sauf lui.
ʒe salye tusˌ sof lɥi
Okrem toho by som rád spomenul...
À part cela, j'aimerais faire remarquer...
a paʀ s(ə)laˌ ʒεmʀε fεʀ ʀ(ə)maʀke
Okrem mňa tam nikto nebol.
À part moi, il n'y avait personne.
a paʀ mwaˌ ilnjavε pεʀsɔn
Okrem teba to nikto nevie.
Personne ne le sait, sauf toi.
pεʀsɔn nə lə sεˌ sof twa
okrem iného
entre autres
ɑ̃tʀ otʀ
okrem toho (navyše)
de/en plus
də/ɑ̃ plys