okradnúť

o čo voler qqch

Okradli ma!
Je me suis fait volé !
ʒə mə sɥi fε vɔle !
Taxikár nás okradol. (ošmekol)
On s'est fait arnaquer par un (chauffeur de) taxi.
ɔ̃ se fε aʀnake paʀ œ̃ (ʃofœʀ də) taksi
Okrádajú spiacich cestujúcich.
Ils dévalisent des passagers dormants.
il devaliz de pasaʒe dɔʀmɑ̃
Okrádate ma o čas.
Vous prenez mon temps.
vu pʀəne mɔ̃ tɑ̃