odmietnuť

čo komu, urobiť čo refuser qqch à qqn, de faire qqch

Odmietol naše pozvanie.
Il a refusé notre invitation.
il a ʀəfyze nɔtʀ ε̃vitasjɔ̃
Odmietla sa k tomu vyjadriť.
Elle a refusé de le commenter.
εl a ʀəfyze də lə kɔmɑ̃te
To neodmietnem.
Je l'accepte volontiers.
ʒə laksεpt vɔlɔ̃tje
Odmietli zodpovednosť za...
Ils ont rejeté la responsabilité pour...
ilzɔ̃ ʀəʒəte la ʀεspɔ̃sabilite puʀ