odložiť

1(oddialiť) remettre, reporter, ajourner

Odložme to na pondelok.
Remettons-le à lundi.
ʀ(ə)mεtɔ̃lə a lœ̃di
Odložili sme náš odchod.
On a reporté notre départ.
ɔ̃na ʀəpɔʀte nɔtʀ depaʀ
Odložili to na neurčito.
On l'a ajourné sine die.
ɔ̃ la aʒuʀne sine di
Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra.
Il ne faut pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même., Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire le jour même.
il nə fo pɑ ʀ(ə)mεtʀ o lɑ̃dmε̃ sə kɔ̃ pø fεʀ lə ʒuʀ mεmˌ nə ʀ(ə)mε pɑ o lɑ̃dmε̃ sə kə ty pø fεʀ lə ʒuʀ mεm

2(dať nabok) (dé)poser, mettre de côté

Odložte ceruzky.
Posez vos stylos.
pɔze vo stilo
Odkladám si staré zošity.
Je garde mes vieux cahiers (d'exercices).
ʒə gaʀd me vjø kaje (dεgzεʀsis)
Odkladám si nejaké peniaze bokom.
Je mets de l'argent de côté.
ʒə mε də laʀʒɑ̃ də kote