odbiť

koho expédier, éconduire qqn

Nedajte sa/Nenechajte sa odbiť.
Ne vous laissez pas décourager.
nə vu lese pɑ dekuʀaʒe
Nemôžeš ich predsa len tak odbiť.
Tu ne peux pas les rebuter comme ça.
ty nə pø pɑ le ʀ(ə)byte kɔm sa
Odbil problém mávnutím ruky.
Il a fait fi du problème.
il a fε fi dy pʀɔblεm