očakávať

koho/čo attendre qqn/qqch, (predpokladať) čo s'attendre à qqch

vás očakáva.
Il vous attend déjà.
il vuzatɑ̃ deʒa
Očakávam vaše ospravedlnenie.
J'attends votre excuse.
ʒatɑ̃d vɔtʀ εkskyz
Očakáva sa od vás, že prídete.
Vous êtes supposés arriver.
vuzεt sypoze aʀive
Ako sa očakávalo...
Comme attendu...
kɔm atɑ̃dy