obťažovať

déranger, čím importuner par qqch

Prepáčte, že vás obťažujem.
Excusez-moi de vous déranger.
εkskyzemwa də vu deʀɑ̃ʒe
Neobťažujem?
Je ne vous dérange pas ?
ʒə nə vu deʀɑ̃ʒ pɑ ?
Keby vás to príliš neobťažovalo, chcel by som...
Je voudrais..., si cela ne vous dérange pas.
ʒə vudʀεˌ si s(ə)la nə vu deʀɑ̃ʒ pɑ