obrátiť

(re)tourner, (prevrátiť) renverser

Obráťte na stranu 30.
Allez à la page 30.
ale a la paʒ tʀɑ̃t
Obráť to naruby. (košeľu ap.)
Mets-le à l'envers.
mεlə a ɑ̃vεʀ
Musíš to obrátiť hore nohami.
Tu dois le retourner.
ty dwa lə ʀ(ə)tuʀne
Obrátili to tam hore nohami.
On y a tout chambardé.
ɔ̃ni a tu ʃɑ̃baʀde
Obráťme list. (zmeňme tému)
Changeons de sujet.
ʃɑ̃ʒɔ̃ də syʒε