obľúbený

populaire, (uprednostňovaný) préféré

Je obľúbená medzi deťmi.
Elle est populaire auprès des enfants., Les enfants l'aiment beaucoup.
εl ε pɔpylεʀ opʀε dezɑ̃fɑ̃ˌ lezɑ̃fɑ̃ lεm boku
Tento šport je čím ďalej, tým viac obľúbený.
Ce sport devient de plus en plus populaire.
sə spɔʀ dəvjε̃ də plyzɑ̃ ply pɔpylεʀ
Moje najobľúbenejšie jedlo je...
Mon plat préféré c'est...
mɔ̃ pla pʀefeʀe se
Je to jej obľúbený žiak.
C'est son élève préféré/favori.
se sɔnelεv pʀefeʀe/favɔʀi
Pivo je obľúbenejšie medzi mužmi.
La bière est plus populaire parmi les hommes.
la bjεʀ ε ply pɔpylεʀ paʀmi lezɔm