obliecť, obliekať

čo mettre, (nosiť) porter qqch, (tiež) koho habiller qqn

Neviem, čo si mám obliecť.
Je ne sais pas quoi mettre.
ʒə nə sε pɑ kwa mεtʀ
Obliekol si si sveter naruby.
Tu a mis ton pull à l'envers.
ty a mi tɔ̃ pyl a ɑ̃vεʀ
Počkaj, kým sa oblečiem.
Laisse-moi m'habiller.
lεsmwa mabije
Práve sa oblieka.
Il est en train de s'habiller.
il εtɑ̃ tʀε̃ də sabije
Bol oblečený v uniforme.
Il était habillé en uniforme.
il etεtabije ɑ̃nynifɔʀm
Draho sa oblieka.
Elle porte des vêtements de prix.
εl pɔʀt de vεtmɑ̃ də pʀi
Oblečte sa.
Habillez-vous.
abijevu
obliecť sa
s'habiller
sabije