objaviť sa

apparaître, survenir

Zatiaľ sa tu neobjavil.
Il n'est pas encore apparu.
il nε pɑ ɑ̃kɔʀ apaʀy
Objavil sa závažný problém.
Un grave problème est survenu.
œ̃ gʀav pʀɔblεm ε syʀvəny
Objavila sa vo dverách.
Elle est apparue à la porte.
εl εtapaʀy a la pɔʀt