nútiť

koho do čoho obliger, (násilím) forcer qqn à (faire) qqch

Nemôžem ťa nútiť, aby si to urobil.
Je ne peux pas t'obliger à le faire.
ʒə nə pø pɑ tɔbliʒe a lə fεʀ
Boli sme nútení súhlasiť.
Nous étions obligés d'être d'accord.
nu etjɔ̃ ɔbliʒe dεtʀ dakɔʀ
Menšie obchody boli nútené zatvoriť.
Les petits magasins ont dû fermer.
le p(ə)ti magazε̃ ɔ̃ dy fεʀme