nový

nouv|eau/-elle -eaux, (nepoužitý) neuf/neuve

Čo je nové?
Quoi de neuf ?
kwa də nœf ?
To nie je nič nové.
Ce n'est rien de/pas nouveau.
sə nε ʀjε̃ də/pɑ nuvo
Je ako nový.
Il est comme neuf.
il ε kɔm nœf
To je pre mňa nové. (skúsenosť ap.)
C'est pour moi une chose nouvelle/nouvelle expérience.
se puʀ mwa yn ʃoz nuvεl/nuvεl εkspeʀjɑ̃s
Šťastný Nový rok!
Bonne Année !
bɔn ane !
Nová metla dobre zametá.
Ferveur de novice ne dure pas longtemps.
fεʀvœʀ də nɔvis nə dyʀ pɑ lɔ̃tɑ̃
úplne nový
battant/flambant neuf/neuve
batɑ̃/flɑ̃bɑ̃ nœf/nœv
najnovšia verzia
version la plus récente
vεʀsjɔ̃ la ply ʀesɑ̃t
najnovšie správy (najčerstvejšie)
informations les plus actuelles
ε̃fɔʀmasjɔ̃ le plyzaktyel
nové zemiaky
pommes de terre nouvelles
pɔm də tεʀ nuvεl
nové korenie
piment m (de la Jamaïque)
pimɑ̃ (də la ʒamaik)
novší (všeobecne)
plus nouv|eau/-elle
ply nuvo/εl
novší (aktuálnejší)
plus réc|ent/-ente
ply ʀesɑ̃/ɑ̃t