no

ouais, (v úvode vety) eh bien, (výzva) allons

No nie/teda! (údiv)
Ça alors !, Dis/Dites donc !
sa alɔʀ !ˌ di/dit dɔ̃k !
No a (čo)?
Et alors (quoi) ?
e alɔʀ (kwa) ?
No tak! (pohni sa ap.)
Allons !, Allez !
alɔ̃ !ˌ ale !
No tak, neplač. (chlácholivo)
Allez, ne pleure pas.
aleˌ nə plœʀ pɑ
No? (počúvam, čo si chcel)
Oui ?
ˈwi ?
No tak si sadni.
Allez, assois-toi.
aleˌ aswatwa
No sláva! (no konečne)
Enfin !
ɑ̃fε̃ !
No nazdar!
Dis donc !, Ça alors !
di dɔ̃k !ˌ sa alɔʀ !
No dobre, môžeš ísť.
OK, tu peux aller.
okeˌ ty pø ale