nízky

bas/basse

Mám nízky (krvný) tlak.
J'ai/Je fais de l'hypotension.
ʒe/ʒə fε də lipɔtɑ̃sjɔ̃
Pracujú za veľmi nízke mzdy.
Ils travaillent pour des salaires très bas.
il tʀavaj puʀ de salεʀ tʀε bɑ
Môžeme očakávať ešte nižšie teploty.
On peut s'attendre à des températures encore plus basses.
ɔ̃ pø satɑ̃dʀ a de tɑ̃peʀatyʀ ɑ̃kɔʀ ply bas
za najnižšiu cenu
au plus bas prix
o ply bɑ pʀi
za čo najnižšie náklady
aux frais les plus bas possibles
o fʀε le ply bɑ pɔsibl