nikdy

jamais

Nikdy! (neprichádza do úvahy)
Jamais !, Pas question !
ʒamε !ˌ pɑ kεstjɔ̃ !
Nikdy som ju nevidel.
Je ne l'ai jamais vue.
ʒə nə le ʒamε vy
Nikdy nehovor nikdy.
Il ne faut jamais dire jamais.
il nə fo ʒamε diʀ ʒamε
Opatrnosti nikdy nie je nazvyš.
Prudence est mère de sûreté.
pʀydɑ̃s ε mεʀ də syʀte
Lepšie neskoro ako nikdy.
Mieux vaut tard que jamais.
mjø vo taʀ kə ʒamε
Nikdy som nebol v Kanade.
Je ne suis jamais allé au Canada.
ʒə nə sɥi ʒamε ale o kanada
nikdy
jamais plus
ʒamε ply