niesť

porter, (prinášať) apporter, (riziko) supporter

Nesiem zlé správy.
J'apporte de mauvaises nouvelles.
ʒapɔʀt də movεz nuvεl
Kniha nesie názov...
Le livre porte le titre..., Le livre est intitulé...
lə livʀ pɔʀt lə titʀˌ lə livʀ εtε̃tityle
Nenesiem za to žiadnu zodpovednosť.
Je n'en assume aucune responsabilité.
ʒə nɑ̃nasym okyn ʀεspɔ̃sabilite