niekedy

quelquefois, parfois, (opakovane) de temps en temps

Niekedy sa mi zdá...
Des fois, il me semble...
de fwaˌ il mə sɑ̃bl
Zavoláš mi niekedy?
Tu m'appelles un jour ?
ty mapεl œ̃ ʒuʀ ?
Príď nás niekedy navštíviť.
Viens nous voir un jour.
vjε̃ nu vwaʀ œ̃ ʒuʀ
Videl si už niekedy niečo také?
Tu as déjà vu une chose pareille ?
ty ɑ deʒa vy yn ʃoz paʀεj ?
Už si to niekedy skúšal?
Tu l'as déjà essayé ?
ty lɑ deʒa eseje ?