niekam

quelque part

Niekam išiel.
Il est allé quelque part.
il εtale kεlk(ə) paʀ
Chystáš sa niekam?
Tu pars quelque part ?, Tu comptes partir quelque part ?
ty paʀ kεlk(ə) paʀ ?ˌ ty kɔ̃t paʀtiʀ kεlk(ə) paʀ ?
Dajte to niekam inam.
Mettez ça quelque part ailleurs., Mettez-le autre part.
mεte sa kεlk(ə) paʀ ajœʀˌ mεtelə otʀ paʀ
Dá sa tu niekam ísť? (zabaviť sa)
Il y a où aller (pour s'amuser) ?
ilja u ale (puʀ samyze) ?
Niekam ju pozvi. (do kina ap.)
Invite-la quelque part., Demande-lui de sortir.
ε̃vitla kεlk(ə) paʀˌ d(ə)mɑ̃dlɥi də sɔʀtiʀ
Choď niekam! (do hája)
Va te faire foutre !
va tə fεʀ futʀ !
Chcem to niekam dotiahnuť. (v živote)
Je veux aller loin.
ʒə vø ale lwε̃
Tá to niekam dotiahne.
Elle va aller loin., Elle va faire son trou.
εl va ale lwε̃ˌ εl va fεʀ sɔ̃ tʀu