niečo

1(nejaká vec) quelque chose

To je niečo iné.
C'est autre chose., C'est une autre affaire.
setotʀ ʃozˌ setyn otʀ afεʀ
Niečo tu nesedí.
Il y a quelque chose qui ne va pas., Il y a quelque chose qui cloche.
ilja kεlk(ə) ʃoz ki nə va pɑˌ ilja kεlk(ə) ʃoz ki klɔʃ
Potrebuješ ešte niečo?
Tu as besoin d'autre chose ?
ty ɑ bəzwε̃ dotʀ ʃoz ?
Dáš si niečo? (na jedenie)
Tu veux manger quelque chose ?
ty vø mɑ̃ʒe kεlk(ə) ʃoz ?
Musíme s tým niečo robiť.
Il faut qu'on fasse quelque chose.
il fo kɔ̃ fas kεlk(ə) ʃoz
Mám niečo s kolenom.
J'ai un problème au genou.
ʒe œ̃ pʀɔblεm o ʒ(ə)nu
Niečo mi napadlo.
J'ai une idée., Une idée m'est venue à l'esprit.
ʒe yn ideˌ yn ide mε v(ə)ny a lεspʀi
Môžem sa vás na niečo spýtať?
Je peux vous poser une question ?
ʒə pø vu poze yn kεstjɔ̃ ?
Urobíš pre mňa niečo?
Tu peux me faire une faveur ?, Tu peux me rendre un service ?
ty pø mə fεʀ yn favœʀ ?ˌ ty pø mə ʀɑ̃dʀ œ̃ sεʀvis ?
Niečo (mi) do toho prišlo.
J'ai un empêchement.
ʒe œ̃ ɑ̃pεʃmɑ̃
Mám päť eur. No, aspoň niečo.
J'ai cinq euros. Bon, au moins ça.
ʒe sε̃k øʀo bɔ̃ˌ o mwε̃ sa
Zostalo pre mňa niečo?
Il en reste pour moi ?
il ɑ̃ ʀεst puʀ mwa ?
Vynechal som niečo?
J'ai omis quelque chose ?
ʒe ɔmi kεlk(ə) ʃoz ?
Ako môžeš povedať niečo také?
Comment est-ce que tu peux dire une chose pareille ?
kɔmɑ̃ εs kə ty pø diʀ yn ʃoz paʀεj ?
Nepripomína ti to niečo?
Ça te rappelle quelque chose ?
sa tə ʀapεl kεlk(ə) ʃoz ?
Mala niečo so šéfom. (románik)
Il y a eu quelque chose entre elle et son chef.
ilja y kεlk(ə) ʃoz ɑ̃tʀ εl e sɔ̃ ʃεf
Je to niečo medzi kreslom a posteľou.
C'est à mi-chemin entre un fauteuil et un lit.
seta miʃ(ə)mε̃ ɑ̃tʀ œ̃ fotœj e œ̃ li
Všetko zlé je na niečo dobré.
À quelque chose malheur est bon.
a kεlk(ə) ʃoz malœʀ ε bɔ̃
To by bolo niečo!
Ça serait quelque chose !
sa s(ə)ʀε kεlk(ə) ʃoz !
niečo na spôsob...
un semblant de...
œ̃ sɑ̃blɑ̃ də

2(trocha, kúsok) un peu

Bolo niečo po šiestej.
Il était six heures passées.
il etε sizœʀ pɑse
Trvá to niečo vyše hodiny.
Cela dure/prend un peu plus d'une heure.
s(ə)la dyʀ/pʀɑ̃ œ̃ pø plys dyn œʀ
Má niečo vyše päťdesiatky.
Il a dépassé la cinquantaine.
il a depɑse la sε̃kɑ̃tεn
Kúp niečo pod zub.
Achète quelque chose à grignoter.
aʃεt kεlk(ə) ʃoz a gʀiɲɔte
Dajme si niečo malé (na jedenie).
On prend une bouchée.
ɔ̃ pʀɑ̃ yn buʃe
o niečo viac
un peu plus
œ̃ pø plys