nič

rien

Nič nechcem.
Je ne veux rien.
ʒə nə vø ʀjε̃
Len nič nevyveď!
Ne fais pas de bêtises !
nə fε pɑ də betiz !
Neurobil vôbec nič.
Il n'a fait rien du tout.
il na fε ʀjε̃ dy tu
Nič extra. (kvalita ap.)
Pas terrible., Rien de spécial.
pɑ teʀiblˌ ʀjε̃ də spesjal
Nič v zlom, ale prečo to robíš?
Mais pourquoi tu fais cela ? Sans offense !
mε puʀkwa ty fε s(ə)la ? sɑ̃zɔfɑ̃s !
Nič s tým nenarobíme.
On n'y peut rien.
ɔ̃ ni pø ʀjε̃
Nič si z toho nerob.
Ne t'en fais rien., Ne t'en fais pas.
nə tɑ̃ fε ʀjε̃ˌ nə tɑ̃ fε pɑ
Nič sa nedá robiť.
Rien à faire.
ʀjε̃ a fεʀ
Nič ti to neurobí.
Ça ne te fera pas de mal.
sa nə tə f(ə)ʀa pɑ də mal
Z ničoho nič sa začal smiať.
Soudain, il s'est mis à rire.
sudε̃ˌ il se mi a ʀiʀ
Nič sa nestalo. (na ospravedlnenie)
Ça va., Il n'y a pas de mal., (hovor.) Pas grave.
sa vaˌ ilnja pɑ də malˌ pɑ gʀav
Nič na tom nie je. (nie je to ťažké)
Ce n'est rien.
sə nε ʀjε̃
On s tým nemá nič spoločné.
Il n'a rien à faire avec ça.
il na ʀjε̃ a fεʀ avεk sa
O nič nejde!
Pas de quoi en faire un plat !
pɑ də kwa ɑ̃ fεʀ œ̃ pla !
Za pokus nič nedáš.
Ça ne coûte rien d'essayer.
sa nə kut ʀjε̃ deseje
Nič nie je zadarmo.
On ne rase pas gratis., Il n'y a pas de repas gratis.
ɔ̃ nə ʀɑz pɑ gʀatisˌ ilnja pɑ də ʀ(ə)pɑ gʀatis
Ani za nič. (za žiadnu cenu)
Pour rien au monde.
puʀ ʀjε̃no mɔ̃d
Nič nerobí.
Il ne fiche rien., (vulg.) Il ne fout rien.
il nə fiʃ ʀjε̃ˌ il nə fu ʀjε̃
Ten film je o ničom.
Ce film est nul.
sə film ε nyl
Nič mu nie je.
Il va bien., Il est OK.
il va bjε̃ˌ il ε oke
pre nič za nič
pour rien
puʀ ʀjε̃