nechať si

garder, laisser

Nechávam si narásť bradu.
Je me laisse pousser la barbe.
ʒə mə lεs puse la baʀb
Mohol by som si to nechať?
Je pourrais le garder ?
ʒə puʀε lə gaʀde ?
Drobné/Zvyšok si nechajte.
Gardez la monnaie !
gaʀde la mɔnε !
Nechaj si to pre seba. (správu ap.)
Motus et bouche cousue.
mɔtys e buʃ kusy
Nechaj si svoje rady pre seba.
Garde tes conseils pour toi !
gaʀd te kɔ̃sεj puʀ twa !
Nenechajte si to ujsť.
Ne vous laissez pas échapper cette occasion.
nə vu lese pɑ eʃape sεt ɔkazjɔ̃
To si nenechám!
Je ne me laisse pas faire.
ʒə nə mə lεs pɑ fεʀ