nechať

1(dopustiť) laisser

Nechajte ho ísť.
Laissez-le passer., Laissez-le s'en aller.
leselə pɑseˌ leselə sɑ̃nale
Nechaj ma hádať.
Laisse-moi deviner.
lεsmwa d(ə)vine
Nenechaj sa vysmiať.
Ne sois pas ridicule.
nə swa pɑ ʀidikyl
Nechajte ma dohovoriť!
Laissez-moi finir !
lesemwa finiʀ !
Je dobrý. To sa musí nechať.
Il faut avouer qu'il est bon., Il est bon, il faut lui rendre cette justice.
il fo avwe kil ε bɔ̃ˌ il ε bɔ̃ˌ il fo lɥi ʀɑ̃dʀ sεt ʒystis
Nechal som sa oblafnúť. (oklamať)
Je me suis laissé avoir.
ʒə mə sɥi lεse avwaʀ
Nenechal sa presvedčiť.
Il ne s'est pas laissé persuader.
il nə se pɑ lεse pεʀsɥade

2(zanechať ap.) laisser

Nechaj to na neskôr.
Laisse-le pour plus tard.
lεslə puʀ ply taʀ
Nenechávaj to na koniec/poslednú chvíľu.
Ne le laisse pas pour la fin/au dernier moment.
nə lə lεs pɑ puʀ la fε̃/o dεʀnje mɔmɑ̃
Nechajme to tak (zabudnime na to).
Ne parlons plus de cela., Parlons d'autre chose.
nə paʀlɔ̃ ply də s(ə)laˌ paʀlɔ̃ dotʀ ʃoz
Nechaj ma na pokoji!
Laisse-moi tranquille !, Lâche-moi la grappe !
lεsmwa tʀɑ̃kil !ˌ lɑʃmwa la gʀap !
Nenechaj ich čakať.
Ne les fais pas attendre.
nə le fε pɑ atɑ̃dʀ
Nechajte to na mňa.
Laissez-moi faire., Je m'en occupe.
lesemwa fεʀˌ ʒə mɑ̃nɔkyp
Chcete mu nechať odkaz?
Voulez-vous lui laisser un message ?
vulevu lɥi lese œ̃ mesaʒ ?
Ja to tak nenechám!
Je ne le laisserai pas comme ça !
ʒə nə lə lεs(ə)ʀe pɑ kɔm sa !
Nechajme to na inokedy.
Ça sera pour une autre fois.
sa s(ə)ʀa puʀ yn otʀ fwa
Nechala ma. (opustila)
Elle m'a quitté.
εl ma kite