nech

1(aby) que, pour que +subj., de +inf.

Povedz mu, nech počká/prestane.
Dis-lui d'attendre/d'arrêter.
dilɥi datɑ̃dʀ/daʀεte
Poponáhľaj sa, nech to nezmeškáš.
Dépêche-toi pour ne pas le rater.
depεʃtwa puʀ nə pɑ lə ʀate
Hlavne nech...
Le plus important, c'est que...
lə plyzε̃pɔʀtɑ̃ˌ se kə
Nech sa akokoľvek snažila...
Malgré tous ses efforts..., Elle a beau essayer...
malgʀe tusezefɔʀtˌ εl a bo eseje
Nech sa stane čokoľvek...
Quoi qu'il arrive.
kwa kil aʀiv
Nech to stojí, čo to stojí.
Ça coûtera ce que cela coûtera !, Coûte que coûte.
sa kɔut(ə)ʀa sə kə s(ə)la kɔut(ə)ʀa !ˌ kut kə kut
nech je (to) ... alebo...
que ce soit ... ou...
kə sə swa ... u

2(v žiadacích vetách) que +subj.

Nech sa páči.
Voilà.
vwala
Nech ide/mi zavolá!
Qu'il s'en aille/m'appelle !
kil sɑ̃naj/mapεl !
Nech sa to neopakuje!
Que cela ne se reproduise pas !
kə s(ə)la nə sə ʀ(ə)pʀɔdɥiz pɑ !
Nech ti to ani nenapadne!
N'y pense même pas !
ni pɑ̃s mεm pɑ !
Nech žije kráľ!
Vive le roi !
viv lə ʀwa !
Nech žijú!
Longue vie à eux !
lɔ̃g vi a ø !