náš, naša, naše

notre, (samostatné) le nôtre, la nôtre

To je naša vec.
C'est notre affaire.
se nɔtʀ afεʀ
Tie nie sú naše.
Celles-ci ne sont pas à nous.
sεlsi nə sɔ̃ pɑ a nu
S našimi sa nestýkam.
Je ne vois pas mes parents.
ʒə nə vwa pɑ me paʀɑ̃
naši dobrí priatelia
nos bons amis
no bɔ̃zami