nárok

droit m, prétention f, revendication f

Na to nemáte nárok.
Vous n'en avez pas le droit.
vu nɑ̃nave pɑ lə dʀwa
Nemáš nárok!
Pas de chance !
pɑ də ʃɑ̃s !
Robí si nárok na...
Il revendique...
il ʀ(ə)vɑ̃dik
Kladie to nároky na...
Ça exige beaucoup de...
sa εgziʒ boku də
Budeš musieť zľaviť zo svojich nárokov.
Tu vas devoir rabattre de tes exigences.
ty va d(ə)vwaʀ ʀabatʀ də tezεgziʒɑ̃s
... má príliš vysoké/veľké nároky.
... est trop exigeant.
... ε tʀopεgziʒɑ̃