napriek

čomu malgré qqch

Aj napriek porážke...
Malgré la défaite...
malgʀe la defεt
Napriek očakávaniam...
Contre toute attente...
kɔ̃tʀ tut atɑ̃t
Napriek svojmu veku je veľmi čulý.
Malgré son âge, il est assez agile.
malgʀe sɔnɑʒˌ il εtase ?