napraviť

réparer, arranger

Teraz to už nenapravíš.
Le mal est fait.
lə mal ε fε
Snaž sa napraviť svoju chybu.
Essaie de corriger ta faute.
esε də kɔʀiʒe ta fot
napraviť to (dať do poriadku)
le corriger, le rectifier
lə kɔʀiʒeˌ lə ?