napadnúť

1(sneh ap.) tomber

Napadlo veľa snehu.
Il est tombé beaucoup de neige.
il ε tɔ̃be boku də nεʒ

2(zaútočiť) koho/čo attaquer, assaillir qqn/qqch

Napadol ich medveď.
Un ours les a attaqués.
œ̃nuʀs leza atake
Vírus napadol údaje v počítači.
Le virus a attaqué les données dans l'ordinateur.
lə viʀys a atake le dɔne dɑ̃ lɔʀdinatœʀ

3(prísť na myseľ) komu venir/se présenter à l'esprit de qqn

Napadlo mi, že...
Il m'est venu à l'esprit que...
il mε v(ə)ny a lεspʀi kə
Niečo mi napadlo. (mám nápad)
J'ai une idée.
ʒe yn ide
To mi napadlo. (tušil som to)
Je m'en doutais.
ʒə mɑ̃ dutε
To mi nikdy ani nenapadlo.
Ça ne m'est jamais venu à l'esprit/l'idée.
sa nə mε ʒamε v(ə)ny a lεspʀi/lide
Čo ti to napadlo?
Qu'est-ce qui t'a pris ?
kεs ki ta pʀi ?
Prvé, čo vám (zrejme) napadne...
La première idée qui s'offre à l'esprit...
la pʀəmjεʀ ide ki sɔfʀ a lεspʀi
Malo mi napadnúť, že...
Je devais savoir que...
ʒə d(ə)vε savwaʀ kə
Nech ti to ani nenapadne!
N'y pense même pas !
ni pɑ̃s mεm pɑ !
Ako vám to napadlo? (prečo si to myslíte)
Qu'est-ce qui vous fait penser cela ?
kεs ki vu fε pɑ̃se s(ə)la ?
Ani vo sne by mi nenapadlo...
Je ne songerais jamais à...
ʒə nə sɔ̃ʒ(ə)ʀε ʒamε a