najviac

le plus, (najväčšmi) au plus, au maximum

Dostal najviac peňazí.
Il a reçu le plus d'argent.
il a ʀ(ə)sy lə plys daʀʒɑ̃
Ktorý sa ti páči najviac?
Lequel préfères-tu ?, (hovor.) Tu préfères lequel ?
ləkεl pʀefεʀty ?ˌ ty pʀefεʀ ləkεl ?
čo možno najviac
le plus possible, au maximum
lə ply pɔsiblˌ o maksimɔm
najviac zo všetkého
surtout, par-dessus tout
syʀtuˌ paʀd(ə)sy tu
čo najviac peňazí/ľudí
autant d'argent/de personnes que possible
otɑ̃ daʀʒɑ̃/də pεʀsɔn kə pɔsibl
vyťažiť čo najviac z čoho, čo najviac využiť čo
profiter de qqch au maximum
pʀɔfite o maksimɔm