najavo

(vyjsť najavo) apparaître

Nedala najavo žiadne emócie.
Elle n'a montré aucune émotion.
εl na mɔ̃tʀe okyn emosjɔ̃
Čoskoro vyšlo najavo, že...
Il est très vite apparu que...
il ε tʀε vit apaʀy kə
Pravda vyjde najavo!
La vérité se fera jour !
la veʀite sə f(ə)ʀa ʒuʀ !
dať najavo čo (city ap.)
laisser voir qqch, manifester qqch
lese vwaʀˌ manifεste
vyjsť najavo
se faire jour
sə fεʀ ʒuʀ