mýliť sa

v čom se tromper de qqch

Bojím sa, že sa mýlite.
Je crains que vous ne vous trompiez.
ʒə kʀε̃ kə vu nə vu tʀɔ̃pje
Ak sa nemýlim, ...
Si je ne me trompe, ...
si ʒə nə mə tʀɔ̃pˌ
Veľmi/Hlboko sa mýlite.
Vous vous trompez lourdement.
vu vu tʀɔ̃pe luʀdəmɑ̃
Nenechajte sa tým mýliť!
Ne vous laissez pas tromper !
nə vu lese pɑ tʀɔ̃pe !
V tom sa mýli.
Là, il se trompe.
laˌ il sə tʀɔ̃p
Mýliť sa je ľudské.
L'erreur est humaine.
lεʀœʀ εtymεn