musieť

(u)robiť čo devoir faire qqch, être obligé de faire qqch

Musím už ísť.
Je dois partir., Je dois m'en aller.
ʒə dwa paʀtiʀˌ ʒə dwa mɑ̃nale
Musím (ísť) na záchod.
Je dois aller aux toilettes.
ʒə dwa ale o twalεt
Naozaj musím prísť?
Il faut vraiment que je vienne(, moi aussi) ?
il fo vʀεmɑ̃ kə ʒə vjεn(ˌ mwa osi) ?
Musel som sa smiať.
Je ne pouvais pas m'empêcher de rire.
ʒə nə puvε pɑ mɑ̃pεʃe də ʀiʀ
Musím na to stále myslieť.
J'arrête pas d'y penser.
ʒaʀεt pɑ di pɑ̃se
Budeš tam musieť zájsť.
Tu devras y aller.
ty dəvʀa i ale
Musel by som ísť stopom.
Je devrais faire de l'autostop.
ʒə dəvʀε fεʀ də lotostɔp
Nemusíte nič hovoriť.
(Vous n'avez) pas besoin d'en dire plus.
(vu nave) pɑ bəzwε̃ dɑ̃ diʀ plys
To nemuselo byť!
Ce n'était pas nécessaire !
sə netε pɑ nesesεʀ !
Zeleninu veľmi nemusím.
Les légumes ne sont pas ma tasse de thé.
le legym nə sɔ̃ pɑ ma tɑs də te
Niečo sa mu muselo stať.
Il a dû lui arriver quelque chose.
il a dy lɥi aʀive kεlk(ə) ʃoz