mrzieť

čo regretter qqch, être désolé pour qqch

Mrzí ma, že...
Je regrette que..., Je suis désolé que...
ʒə ʀ(ə)gʀεt kəˌ ʒə sɥi dezɔle kə
To ťa bude mrzieť.
Tu le regretteras.
ty lə ʀ(ə)gʀεtʀa
To ťa nemusí mrzieť.
Il n'y a rien à regretter.
ilnja ʀjε̃na ʀ(ə)gʀete
Veľmi ju mrzelo, že nemohla prísť.
Elle regrettait tellement de ne pas avoir pu venir.
εl ʀ(ə)gʀetε tεlmɑ̃ də nə pɑ avwaʀ py v(ə)niʀ