mieriť

na koho/čo viser à qqn/qqch, (mať namierené) kam se diriger qqpart

Kam tým mieriš?
Où veux-tu en venir ?
u vøty ɑ̃ v(ə)niʀ ?
Mieril zbraňou na lupiča.
Il pointait son arme vers le voleur.
il pwε̃tε sɔnaʀm vεʀ lə vɔlœʀ
Vlak mieri do...
Le train va à...
lə tʀε̃ va a
Mierim domov.
Je vais chez moi.
ʒə vε ʃe mwa