miera

mesure f, dimension f, (konfekčná veľkosť) taille f

Aké máš miery?
Quelles sont tes mensurations ?
kεl sɔ̃ te mɑ̃syʀasjɔ̃ ?
Je to ušité na mieru.
C'est fait sur mesure.
se fε syʀ m(ə)zyʀ
Do istej miery máte pravdu.
Dans une certaine mesure vous avez raison., Vous avez raison jusqu'à un certain point.
dɑ̃zyn sεʀtεn m(ə)zyʀ vuzave ʀεzɔ̃ˌ vuzave ʀεzɔ̃ ʒyska œ̃ sεʀtε̃ pwε̃
Pokúsim sa to uviesť na pravú mieru.
J'essaie de le ramener à ses justes proportions.
ʒesε də lə ʀam(ə)ne a se ʒyst pʀɔpɔʀsjɔ̃
Jej odpoveď ma trochu vyviedla z miery.
Sa réponse m'a légèrement déconcerté.
sa ʀepɔ̃s ma leʒεʀmɑ̃ dekɔ̃sεʀte
Nenechajte sa tým vyviesť z miery.
Ne vous laissez pas déconcerter.
nə vu lese pɑ dekɔ̃sεʀte
Musíš poznať mieru. (kedy prestať)
Il ne faut pas exagérer., Il faut connaître ses limites.
il nə fo pɑ εgzaʒeʀeˌ il fo kɔnεtʀ se limit
Všetko s mierou.
Tout avec modération.
tu avεk mɔdeʀasjɔ̃
do istej/určitej miery
dans une certaine mesure, jusqu'à un certain point
dɑ̃zyn sεʀtεn m(ə)zyʀˌ ʒyska œ̃ sεʀtε̃ pwε̃
do veľkej/značnej miery
dans une grande mesure
dɑ̃zyn gʀɑ̃d m(ə)zyʀ
rovnakou mierou, v rovnakej miere
à la pareille
a la paʀεj
do takej miery, že...
jusqu'à un tel point que...
ʒyska œ̃ tεl pwε̃ kə
v najvyššej miere
au plus haut degré
o ply ˈo dəgʀe