mienka

opinion f, avis m, jugement m

Podľa mojej mienky...
À mon avis...
a mɔnavi
Som tej mienky, že...
Je suis d'avis que...
ʒə sɥi davi kə
Jeho mienka o nej sa zmenila.
Il a changé d'avis sur elle.
il a ʃɑ̃ʒe davi syʀ εl
Sme rovnakej/tej istej mienky.
Nous sommes du même avis.
nu sɔm dy mεm avi