menovať

koho nommer, citer qqn, (do funkcie ap.) désigner

Nikoho nemenoval.
Il n'a nommé personne.
il na nɔme pεʀsɔn
človek, ktorého nebudem menovať...
la personne que je ne citerai pas...
la pεʀsɔn kə ʒə nə sit(ə)ʀe pɑ
vyššie menovaný...
... susmentionné, ... mentionné ci-dessus
... sysmɑ̃sjɔneˌ ... mɑ̃sjɔne sid(ə)sy