medzi

entre, (uprostred) parmi

Aký je rozdiel medzi...?
Quelle est la différence entre... ?
kεl ε la difeʀɑ̃s ɑ̃tʀ... ?
Si medzi priateľmi.
Tu es entre amis.
ty e ɑ̃tʀ ami
Príď medzi nás.
Viens parmi nous.
vjε̃ paʀmi nu
Stál medzi dvermi.
Il se tenait à la porte.
il sə t(ə)nε a la pɔʀt
Medzi deťmi je veľmi obľúbená.
Les enfants l'aiment beaucoup.
lezɑ̃fɑ̃ lεm boku
Medzi moje povinnosti patrí...
... entre dans mes attributions.
... ɑ̃tʀ dɑ̃ mezatʀibysjɔ̃
Patrí medzi najlepších...
Il se classe parmi les meilleurs...
il sə klɑs paʀmi le mεjœʀ
Už nie je medzi nami.
Il n'est plus entre nous.
il nε ply ɑ̃tʀ nu
Je to len medzi nami. (dôverné)
C'est/Soit dit entre nous.
se/swa di ɑ̃tʀ nu
medzi inými
entre autres
ɑ̃tʀ otʀ
(v čase) medzi tým
entre-temps, dans l'entre-temps, pendant ce temps
ɑ̃tʀtɑ̃ˌ dɑ̃ lɑ̃tʀətɑ̃ˌ pɑ̃dɑ̃ sə tɑ̃