ľutovať

čoho regretter qqch, être désolé de qqch, (prejavovať súcit) koho avoir pitié de qqn

Ľutujem.
Désolé(e)., Je suis désolé(e).
dezɔleˌ ʒə sɥi dezɔle
Prestaň, lebo budeš ľutovať.
Arrête, sinon tu vas regretter.
aʀεtˌ sinɔ̃ ty va ʀ(ə)gʀete