ľúto

désol|é/-ée

Je mi to ľúto.
Je suis désolé.
ʒə sɥi dezɔle
Bolo mi ho ľúto.
J'avais pitié de lui.
ʒavε pitje də lɥi
Je mi ľúto, že to musím povedať.
Je suis désolé de devoir le dire.
ʒə sɥi dezɔle də d(ə)vwaʀ lə diʀ
Nie je ti ľúto toľkých peňazí?
Tu ne regrettes pas ton argent ?
ty nə ʀ(ə)gʀεt pɑ tɔnaʀʒɑ̃ ?
Nie je im ľúto peňazí.
Ils ne reculent devant aucune dépense...
il nə ʀ(ə)kyl d(ə)vɑ̃ okyn depɑ̃s
To ti nemusí byť ľúto.
Tu n'as pas à être désolé., Tu n'as rien à regretter.
ty na pɑ a εtʀ dezɔleˌ ty na ʀjε̃na ʀ(ə)gʀete