lepší

meill|eur/-eure, mieux

Je oveľa lepší než...
Il est bien meilleur que...
il ε bjε̃ mεjœʀ kə
Je to čím ďalej lepšie.
Ça va de mieux en mieux.
sa va də mjøzɑ̃ mjø
Je to stále lepšie ako nič.
C'est toujours mieux que rien.
se tuʒuʀ mjø kə ʀjε̃
Je to zmena k lepšiemu.
C'est un changement en mieux.
setœ̃ ʃɑ̃ʒmɑ̃ ɑ̃ mjø
Pamätám si lepšie časy.
J'ai connu des jours meilleurs.
ʒe kɔny de ʒuʀ mεjœʀ
Lepší vrabec v hrsti ako holub na streche.
Il vaut mieux tenir que courir., Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras.
il vo mjø t(ə)niʀ kə kuʀiʀˌ œ̃ tjε̃ vo mjø kə dø ty loʀa
Všetko najlepšie!
Tous mes vœux !
tume vø !
moje lepšie ja
mon meilleur moi
mɔ̃ mεjœʀ mwa