kričať

crier, (vrieskať) 'hurler

Prestaň na mňa kričať!
Arrête de crier sur moi !, Arrête de me crier dessus !
aʀεt də kʀije syʀ mwa !ˌ aʀεt də mə kʀije d(ə)sy !
Kričal od bolesti.
Il criait de douleur.
il kʀijε də dulœʀ
Kričala o pomoc.
Elle criait au secours.
εl kʀijε o s(ə)kuʀ
Nekrič!
Ne crie pas !, Baisse le ton !
nə kʀi pɑ !ˌ bεs lə tɔ̃ !
Skríkol som naňho.
J'ai crié contre/après lui.
ʒe kʀije kɔ̃tʀ/apʀε lɥi
Kričal z plných pľúc.
Il criait à pleins poumons.
il kʀijε a plε̃ pumɔ̃