kraj

bord m, extrémité f, (územie) région f

Prejdite na kraj. (cesty)
Rangez-vous sur le bas-côté.
ʀɑ̃ʒevu syʀ lə bɑkote
Je to hneď na kraji mesta.
C'est juste au bord de la ville.
se ʒyst o bɔʀ də la vil
Išiel by som až na kraj sveta.
J'irais jusqu'au bout du monde.
ʒiʀε ʒysko bu dy mɔ̃d
Iný kraj, iný mrav.
Autant de pays, autant de guises.
otɑ̃ də peiˌ otɑ̃ də ?
na samom kraji...
juste au bord...
ʒyst o bɔʀ