končiť (sa)

finir, (dokončovať) terminer

končím.
Je suis en train de finir.
ʒə sɥi ɑ̃ tʀε̃ də finiʀ
Už sa to končí.
Ça se termine déjà.
sa sə tεʀmin deʒa
Končíme!
C'est l'heure !
se lœʀ !
Tu sa cesta končí.
La route s'arrête ici.
la ʀut saʀεt isi
Čoskoro sa ti končí platnosť pasu.
Ton passeport expire bientôt.
tɔ̃ pɑspɔʀ εkspiʀ bjε̃to
Leto sa pomaly končí.
L'été touche bientôt à sa fin.
lete tuʃ bjε̃to a sa fε̃
Film sa končí šťastne.
Le film finit bien.
lə film fini bjε̃
Takí ľudia končia vo väzení.
De telles gens finissent en prison.
də tεl ʒɑ̃ finis ɑ̃ pʀizɔ̃
Tým(to) sa to nekončí.
Ce n'est pas encore la fin.
sə nε pɑ ɑ̃kɔʀ la fε̃