konať

agir

Konal nezodpovedne.
Il a agi de façon irresponsable.
il a aʒi də fasɔ̃ iʀεspɔ̃sabl
Musíme konať okamžite.
Nous devons agir immédiatement.
nu dəvɔ̃ aʒiʀ imedjatmɑ̃